·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Tractament de text amb word 2

Tractament de text amb Word 2


Aquest curs permetrà demostrar les habilitats en l'ús de funcions avançades de les aplicacions de processador de text per millorar el seu treball, augmentar la seva productivitat i estalviar temps. Incorpora funcions i eines més complexes que les de rutina, amb la qual cosa podrà demostrar la seva professionalitat en l'àrea.

 

Objectius

 • Fer servir les plantilles predeterminades o modificar-les.
 • Inserir imatges o gràfics.
 • Combinar correspondència.
 • Altres funcionalitats.

Continguts

 • Estils · Definir estils · Crear, modificar i esborrar estils
 • Plantilles · Utilitzar les plantilles predeterminades · Modificar les plantilles predeterminades
 • Imatges i gràfics · Inserir i manipular imatges · Inserir formes i dibuixar · Inserir i modificar gràfics
 • Combinar correspondència · Crear documents · Inserir i veure camps de combinació · Combinar en imprimir
 • Taules de continguts i il·lustracions · Preparar, generar i actualitzar les taules
 • Marcadors · Administrar, endreçar, modificar el nom, agrupar i eliminar marcadors
 • Hipervincles · Crear, editar i eliminar hipervincles

Temporització

 • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
 • 30 hores